ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.Ε.1. Μαζική επιλογή απουσία ανταγωνισμού σε τέσσερις C0 – Δημιουργία C1

Ε.Ε.2. Μαζική επιλογή απουσία ανταγωνισμού σε τέσσερις C1 – Δημιουργία C2

Ε.Ε.3. Αξιολόγηση C1 πληθυσμών σε συνθήκες γεωργικής πράξης

Ε.Ε.4. Μαζική επιλογή απουσία ανταγωνισμού σε τέσσερις C2 – Δημιουργία C3

Ε.Ε.5  Αξιολόγηση C1 & C2 πληθυσμών σε συνθήκες γεωργικής πράξης

Ε.Ε.6. Αξιολόγηση C1 & C2 πληθυσμών σε πειραματικές συνθήκες για ανταπόκριση σε εισροές

Ε.Ε.7. Γενεαλογική επιλογή απουσία ανταγωνισμού σε τέσσερις C2 – Δημιουργία οικογενειών 1ης γενεάς

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης